Trodos onlain adult dating in williamsville new york

Rated 4.75/5 based on 585 customer reviews

Głównym celem projektu było uwrażliwienie jego uczestników na istotną rolę zmian klimatycznych zachodzących na naszej planecie i wynikającą z niej konieczność ochrony środowiska naturalnego oraz prowadzenia zdrowego trybu życia.

El contexto del proyecto asume la promoción de ciudadanos europeos en la forma de explorar valores compartidos por todos los habitantes de Europa, enfocando nuestra inquietud hacia las condiciones del medio natural unido al tema de nuestra salud.

Jednym z najważniejszych aspektów realizacji projektu był rozwój kompetencji językowych uczniów w zakresie posługiwania się językami obcymi (w szczególności językiem angielskim) oraz rozwój umiejętności stosowania nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych. stworzeniem różnorodnych produktów wspólnych związanych z tematyką projektu.

Wszystkie produkty wraz z opisami umieszczone zostały na stronie

Ud over at arbejde sammen på nogle globale problemer, vil hver skole fokusere på bestemte emner af lokal betydning, i forbindelse med de særlige kendetegn ved landets og/eller region.

Forudsat at aktiv inddragelse af hele skolen og det omliggende samfund (herunder elever med særlige behov) er vores prioritet.

Leave a Reply